×

TUNGOON

लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहेका परिक्षार्थीहरुले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु


काठमाडौं । बैशाख ७ गते
१.विश्वसनीय, भरपर्दो र उपयुक्त पाठ्यसामग्री संकलन गरी नियमित रुपमा अध्ययन गर्ने र महत्वपूर्ण लागेका कुराहरुलाई सिलसिलेवार रुपमा टिपोट गर्ने ।

२. पाठयक्रम र परीक्षामा सोधिने प्रश्नको ढाँचा गहन अध्ययन गरी परीक्षामुखी अभ्यासमा जोड दिने ।

३. लोकसेवा आयोगले तर्जुमा गरेको वाषिर्क कार्यतालिका लिई सोही अनुसार तयारी अघि बढाउने

४. लोकसेवा आयोगको परीक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुका साथै अन्य सर्न्दर्भ सामग्रीको अध्ययनलाई व्यवस्थित बनाउने

५.यथा समयमा परीक्षा हलमा पुगी शान्त र संयमित भई उत्तर लेखन सुरु गर्ने ।

६. परीक्षा हलमा उत्तर लेख्न सुरु गर्नुभन्दा पहिले प्रश्नपत्रहरु पुरा भए नभएको यकिन गर्ने ।

७. वस्तुगत प्रश्नको उत्तर दिदा क, ख, ग, घ मध्ये जुन सही लाग्छ, त्यही की लाई मिल्दो महलमा लेख्ने । अन्य चिन्ह वा संकेतको प्रयोग

८. असम्बन्धित कोठामा लेखिएका उत्तर केरमेट गरी सच्चाइएका उत्तर र सिसाकलम प्रयोग गरी लेखिएका उत्तरहरु अमान्य हुने हुँदा यसमा विशेष ध्यान पुरयाउने ।

९.वस्तुगत बहुउत्तर परीषा प्रणालीमा गल्ती गरेको उत्तरलाई २० प्रतिशत अंक कटी गरिने हुँदा अन्धाधुन्ध उत्तर नलेखी सजगता अपनाउने ।

१०. छोटा विषयगत प्रश्नको उत्तर दिदा समयको परिधिभित्र रही प्रश्नले अपेक्षा गरेको उत्तरमा प्रष्ट भई बुँदागत रुपमा सटिक जवाफ लेख्ने र लामो विषयगत प्रश्नको उत्तर दिदा भने प्रश्नको गाम्भिर्यता हेरी भूमिकासहित तथ्यगत जवाफ र निष्कर्षमात्र लेख्नु राम्रो हुन्छ।

११.मौलिक, सृजनात्मक एवम तर्कयुक्त जवाफ लेख्ने प्रभावमा छुटयाइ लेख्ने । कुनै विषयको प्रभावका बारेमा लेख्नुपर्दा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावमा छुटयाई लेख्ने ।

१२. विषयगत प्रश्नको उत्तर लेख्दा सकभर केरमेट नगर्ने साथै लेखेको कुरा काटनुपर्ने भएमा तेस्रो धर्कोले काटी थप्नुपर्ने कुरा बुझिने गरी लेख्ने ।


सम्बन्धित खवर

सबै

विचार

खेलकुद

कला